Sprawności harcerskie na zamówienie

Zdobywanie sprawności i odznaczeń harcerskich jest dla każdego harcerza i harcerki wyzwaniem i sposobem na sprawdzenie własnych umiejętności. Jest to również sposób samorealizacji i samokształcenia. Pobudza, rozwija i kształci zainteresowania, przydatne umiejętności i sprawia, że stajemy się bardziej odpowiedzialni, a nasze działania są starannie przemyślane. Zdobycie sprawności i odznaczenia jest marzeniem każdego harcerza.

Oznacza, że posiadamy odpowiednią wiedzę z konkretnej dziedziny i potrafimy ją wykorzystać. Wybór sprawności, jaką chcemy zdobyć, zależy od indywidualnej decyzji harcerza czy harcerki, ale jeżeli ktoś ma problem z podjęciem decyzji, to zadaniem drużynowego jest wskazanie odpowiedniej drogi dla każdego podległego mu harcerza.

Stopnie harcerskie

Oprócz zdobywania sprawności, bardzo ważne w harcerstwie są kolejne stopnie zdobywane przez harcerzy i harcerki. Wskazują one osiągnięcia i stają się celem, który motywuje do dalszej pracy. Samo zdobywanie stopni dla harcerzy jest swego rodzaju próbą i zmierzeniem się z samym sobą. Dla drużynowych z kolei są instrumentem wychowawczym i środkiem pozwalającym motywować drużynę.

Zdobywanie stopni uczy systematyczności, pracy nad sobą i pokonywania kolejnych trudności. Jest również najlepszym sposobem nauki pracy w grupie i łączenia działań dla wspólnego celu. Zdobywanie kolejnych stopni możliwe jest w określonym wielu. Sam system stopni harcerskich składa się z sześciu etapów: ochotniczki/młodzika, tropicielki/wywiadowcy, pionierki/odkrywcy, samarytanki/ćwika, harcerki orlej/harcerza orlego, harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej.

Odznaki harcerskie

Wszystkie stopnie i sprawności są odpowiednio oznaczane, za pomocą na przykład haftowanych naszywek doszywanych do munduru. Oznaki można zamawiać indywidualne lub zamówić przyszycie do powierzonej odzieży, wówczas oznaczenie zostanie od razu naszyte na mundur. Haftowane oznaczenia harcerskie są najlepszym wyborem, ponieważ są trwałe i odporne na pranie i prasowanie.

Oznaczenia wykonane haftem komputerowym są idealnym odzwierciedleniem wzoru. Można również zamówić pojedyncze sztuki oznaczeń lub cały zestaw dla drużyny. Zdobywanie kolejnych naszywek staje się dla harcerzy nie tylko dobrą zabawą, ale również motywacją do pracy. Już samo zdobycie pierwszej naszywki, oznaczającej przynależność do drużyny daje harcerzom poczucie przynależności i staje się motywacją do zdobywania kolejnych odznaczeń.

Jak przyszyć odznaki harcerskie?

Wbrew pozorom przyszycie oznak harcerskich nie jest prostą sprawą. Nie można przyszyć ich w dowolnym miejscu. Miejsce, w którym powinny się znajdować, jest ściśle określone przez regulamin. Oznaczenia powinny być przyszywane na prawym rękawie munduru. Tradycyjnie wszywa się po trzy oznaczenia w rzędzie, z odstępami 0,5 cm między oznaczeniami.

Pierwszy rząd oznaczeń powinien znajdować się około 8 centymetrów od miejsca wszycia rękawa na barku. Kolejność wszywania plakietek może być regulowana przez tradycyjne zasady poszczególnych grup (np. sprawności mistrzowskie i samarytańskie wyszywa się w pierwszym rzędzie od góry) lub jest dowolna. Wtedy naszywki są wszywane najczęściej w takiej kolejności, w jakiej zostały zdobyte.

Haftowane naszywki z oznaczeniami harcerskimi

Oznaczenia i odznaki są ważnym elementem przynależności do harcerstwa. Każdy harcerz i harcerka stara się zdobyć jak największą liczbę sprawności i wszystkie stopnie, możliwe do osiągnięcia. Wybierając naszywki z oznaczeniami harcerskimi warto więc zdecydować się na staranne i profesjonalne wykonanie, dzięki czemu oznaczenia przez długie lata będą nienaruszone.

Odwzorowanie najdrobniejszych detali i wybór materiałów wysokiej jakości sprawi, że nawet po wielu latach mundur pozostanie w nienaruszonym stanie. Odpowiednie nici zapewnią, że kolory pozostaną żywe, a naszywki w niezmienionej formie będą przywoływały miłe wspomnienia dotyczące zdobywania kolejnych oznaczeń.